parallax background

Tècniques creatives 1: Brainstorming

Psicocreativitat vinguis d’on vinguis
abril 26, 2018

Fase 1

Procediment bàsic

1/2 hora      Tècniques bàsiques

Començarem amb una fase d'escalfament per a relacionar-nos amb aquesta tècnica. Té una sèrie de regles molt senzilles que faciliten la dinàmica de generació d'idees, que són essencialment dues:

  • Lliure circulació de pensament, prohibida la censura -i això també inclou l'autocensura-
  • Respectar el torn de paraula dels participants.
Un cop els participants es troben còmodes comencem amb aquesta sessió prèvia. Enunciem el problema a resoldre, facilitant tots els detalls que ens sigui possible i designem un dels integrants del grup com a 'escrivà' o recol·lector de les idees que es van generant, si pot ser en una pissarra o lloc on es vegi de forma ordenada i entenedora cada proposta nova que el grup generi.
brainstorming cast1
1Al finalitzar la fase 1

La persona encarregada de dur el registre de la producció d'idees del grup fa un repàs de les idees generades; que anoti el nombre d'idees produïdes com a mesura de generació per a aquest grup. Identifica aquelles propostes que s'han repetit, però de moment no es descarta cap, això ho farem en el següent pas que és el sedàs o cribatge d'idees.

2Cribatge d'idees

És mportant no trepitjar o censurar les idees que es vagin generant per evitar una baixada en la creació d'idees. Un cop acabada la dinàmica es fa un repàs de la producció en brut i es seleccionen aquelles idees que col·lectivament s'identifiquen com a més creatives i innovadores.

Alex Garcia

A través de la tècnica desenvolupada per Osborn durant l'època daurada de la publicitat, amb grups entrenats podem obtenir resultats d'alt valor.

Fase 2

Brainstorming avançat o enfocat

45' - 1 hora      Tècniques avançades

En aquesta fase experimental el grup ja s'ha familairizat amb la tècnica del Brainstorming, s'entén la importància de la producció d'idees i el seu posterior cribatge. Un cop el grup mostra experiència i confiança en assumir reptes complexos usant aquesta tècnica, passem a enfocar el problema amb solucions exclusivament noves, innovadores i el més important de tot, que no s'hagin plantejat abans. Això suposa una grau de dificultat elevat que implica saber implementar les idees que genera el grup i esforçar-se per esprémer al màxim les habilitats creatives de cadascú.

brainstorming cast2
1Recompte d'idees

És normal que en aquesta fase el Brainstorming ofereixi dificultat per generar idees. Això no ha de desmotivar al grup ja que la petició està enfocada a generar idees o solucions que abans no existien, i aquí és on veiem el veritable valor d'entrenar les habilitats creatives, perquè són un procés cognitiu d'ordre major, i la seva dificultat és directament proporcional a la creació de solucions de valor.

2Selecció d'idees

Un cop s'ha fet el cirbatge de la creativitat que millor soluciona la demanda del problema es passa a una altra fase que consisteix en com dur a terme, construir, implementar o dissenyar la idea acabada de crear.

 

Psicologia i Creativitat

Per a saber-ne més sobre les tècnices creatives que s'usen tant en centres d'investigació com a les organitzacions més innovadores demana informació sobre el Màster en Psicocreativitat. Explorarem totes aquestes tècniques i moltes més al Postgrau en Psicologia de la Creativitat i les posarem en pràctica al Postgrau en Comunicació Creativa.