Psicologia de la Creativitat

Postgrau en Psicologia de la Creativitat


Estudi de la Creativitat des de la perspectiva de les Ciències de la Conducta i la Ment.

Presentació

... SÓN CONCEPTES emprats molts cops com a sinònims.
La creativitat és considerada moltes vegades com una característica exclusiva d'algunes persones. La Psicologia reconeix que la creativitat és una característica de la persona que la desenvolupa segons el context físic i social en què viu i en aquest Postgrau l'abordem de manera profunda i integral.
L' ESTUDI d'aquelles personalitats que socialment són considerades creatives mostra la complexitat del procés creatiu i la interacció de variables com la motivació i l'emoció, el procés cognitiu en la seva totalitat (atenció, percepció, memòria, pensament) així com les habilitats i competències necessàries que permetin posar de manifest una nova idea o solució sigui per mitjà del llenguatge verbal i / o escrit, del llenguatge no verbal o de qualsevol altre tipus de comunicació que construeix l'objecte creatiu / original, sigui aquest tangible o intangible com és el cas d'una composició musical.

Pensament Creatiu

Amb la Diplomatura de Postgrau en Psicologia de la Creativitat es vinculen els coneixements definits pels Graus Universitaris amb les diferents activitats professionals que demanen competències i habilitats per trobar noves solucions a situacions o problemes de la vida quotidiana, laboral, científica i empresarial.

El Producte Creatiu

Diferents professionals (filòsof, científic, publicista, disenyador, multimèdia, empresari, escriptor/a) presenten la seva experiència en resoldre situacions o problemes de forma creativa. Es reflexiona sobre allò que es creativitat i els seus aspectes legals i socials.

  • 6 crèdits ECTS
  • Assignatura Obligatòria

El Procès Creatiu

Motivació i Emoció.
La motivació motor de l'acció.
L'emoció com a sentiment i com activació.
La satisfacció estètica.
La posició del problema: pensament divergent i intel·ligència
Pensament i intel·ligència. Pensament convergent o divergent. Pensament vertical i lateral.
Models d'ideació.

  • 6 crèdits ECTS
  • Assignatura Obligatòria

La Construcció Creativa

Llenguatge i retoòrica
La percepció del llenguatge.
La semàntica i la pragmàtica.
La retòrica i les seves lleis.
Atenció, percepció, memòria.
En la construcció de la realitat intervenen diferents processos. Aquests intervenen facilitant o dificultant les capacitats creatives de la persona.

  • 6 crèdits ECTS
  • Assignatura Obligatòria

Taller de Tècniques en Creativitat

Al taller es practicaraan un conjunt de teècniques creatives aplicades al tema que s'exposi al llarg de totes les assignatures.

  • 12 crèdits ECTS
  • Assignatura Obligatòria

Objectius

Principis bàsics
Conèixer els principis bàsics, metodològics i tècnics per al desenvolupament personal i laboral, de manera creativa.
Desenvolupament de competències
Desenvolupar capacitats per al disseny, producció i avaluació de projectes.
Lideratge
Desenvolupar capacitats per liderar grups i / o dirigir empreses.
Solucions
Desenvolupar les capacitats cognitives i la seva integració en el procés de trobar solucions originals en el propi àmbit personal i laboral.

Forma't en Psicocreativitat

La formació acadèmica del Postgrau en Psicologia de la Creativitat, el Postgrau en Comunicació Creativa i el Màster en Psicocreativitat et prepara per a desenvolupar la teva carrera en les indústries més creatives i innovadores de cada sector.

Competències Beques i Ajuts Pràctiques